Make your own free website on Tripod.com
สอบถามข้อมูลทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 1133
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 694-1222 , 1155
กรมป่าไม้ โทร. 561-4292-9
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ โทร. 1555
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1699
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
ศูนย์บริการข่าวอากาศ โทร. 399-4012-3
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม โทร. 267-7777
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน โทร. 246-0052
หมออาสาแปซิฟิก โทร.711-9170
ข้อมูลยาทางโทรศัพท์ โทร.251-1900-2 ต่อ 246
สถานีวิทยุ จส. 100 โทร. 711-9151-8
ติดต่อที่พัก
Hotel Hotline โทร.1552
ติดต่อบ้านพัก อุทยานแห่งชาติ (งานบริการ บางเขน) โทร. 579-7223 , 579-5734 ต่อ 724,725
ติดต่อบ้านพัก เขื่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โทร. 436-3179
อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาสก โทร. (077) 299150-1
หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาสก แก่งเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา โทร. (077) 240720 ต่อ 5715
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โทร. 01-222-0513
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทร. (045) 249780
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โทร. (034) 516667
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โทร. (055) 719010-1
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โทร. (032) 459281
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โทร. (056) 729002
อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ โทร. (039) 452074
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โทร. (034) 516530
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น (มือถือหัวหน้าศรันย์) โทร. 01-447-6042
อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร. 01-9475948
อุทยานแห่งชาติพุเตย โทร. (035) 524558 , 01-985-6360
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทร. (037) 319002
สำนักงานท่องเที่ยวนครนายก (น้ำตกแม่ปล้อง) โทร. (037) 311273 , 313546
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทร. (074) 781245 , 729002-3
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา โทร. (075) 781582
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โทร. (055) 233527
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โทร. 01-224-0789
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน โทร. 01-315-9401
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โทร. (053) 248405
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โทร. (053) 311608
อุทยานแห่งชาติแม่ยม โทร. (054) 522097
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง โทร. (055) 619200-1
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร. (032) 603571
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โทร. (077) 848181
การเดินทางในกรุงเทพฯ
ตรวจสอบเส้นทางเดินรถเมล์ (ขสมก.) โทร. 184
รถไฟฟ้า BTS โทร. 617-7300
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก โทร. 1644
ศูนย์ควบคุมการจราจร โทร. 197, 2476610-6
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน (สอบถามเส้นทาง) โทร. 1543
ศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์ (สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด) โทร. 1661
ศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์ (บจก.ยูคอม) โทร. 1681
การเดินทางโดยรถโดยสาร
สายเหนือ (หมอชิต)
บริษัทขนส่ง โทร. 936-1860 , 936-3659-60, 537-8055
บริษัท เอื้องหลวง ล้านนา ทัวร์ (กรุงเทพ-เชียงใหม่) กรุงเทพ โทร. 617-8495-6
เชียงใหม่ โทร. (053) 249314-6
สายตะวันออกเฉียง